Förvaltning för utbyggd tunnelbanan


2013 års Stockholmsförhandling mynnade ut i en överenskommelse och sedan avtal om finansiering och medfinansiering av utbyggnad av tunnelbanan samt ökad bostadsbebyggelse i Stockholms län.

Förvaltningen har till uppgift att bygga ut tre tunnelbanesträckningar, tunnelbana till Nacka-Söderort, tunnelbana till Arenastaden via Hagastaden samt tunnelbanan till Järfälla/Barkarby, totalt innebär detta att cirka 2 mil nya spår och 11 stationer ska byggas. I uppdraget innefattas också att bygga en ny depå samt leverera nya fordon.

RiskTec Projektledning har som uppdrag att vara beställarstöd inom teknikområdena
     • Brand- och personsäkerhet
     • Risk och kvalitet

Uppdraget omfattar bland annat framtagande av anläggningskrav och därtill att utgöra ett stöd vid projektering av tekniska lösningar i såväl systemhandlingar som bygghandlingar. I uppdraget ingår även att stödja i frågor kring projektrisker och riskanalyser till miljökonsekvensbeskrivningar, säkerhet inklusive brandskydd under byggtiden, system för insatsplanering under byggtiden samt samordning med räddningstjänsten.