Skip to main content

Hållbarhet och Miljö

Risktec Projektlednings miljöspecialister stöttar bygg-, entreprenad- och projektledning i allt som rör miljö. Vi säkerställer att ställda miljökrav uppfylls och efterlevs. Arbetet innebär att leda och utföra miljöarbetet, samordna utredningar, föra dialog med myndigheter och ta fram underlag inom miljöområdet.

Risktec Projektlednings miljöspecialister har kompetens inom många områden, till exempel:

  • Avfallshantering, materialåtervinning och återbruk

  • Materialval, Byggvarubedömningen och SundaHus

  • Kemikaliehantering och substitution av farliga produkter

  • Hantering av länshållningsvatten

  • Genomföra miljöutbildningar

  • Uppföljning av krav enligt ’’Gemensamma miljökrav för entreprenader’’

  • Upprättande av riskanalys och riskbedömning

  • Utförande av miljöronder

  • Lagbevakning och kontroll av lagefterlevnad

  • Hantering av miljöavvikelser

Vill du veta mer om vad vi kan göra för dig?