Skip to main content

Tidplanering

Tidplanerarens roll i ett projekt är att ha en god överblick över samtliga aktiviteter i projektet, samt hur de samverkar.

Med en väl fungerande planeringsprocess har projektledningen möjlighet att styra sina leveranser och proaktivt agera på de oförutsedda händelser och utmaningar ett projekt ställs inför. 

Aktivt arbete med tidplan och omfattning är en viktig framgångsfaktor för alla typer av projekt, stora som små. 

En tidplanerare från Risktec Projektledning är skolad i flertalet planeringsverktyg såsom:

  • Microsoft Project

  • Asta Powerproject

  • Primavera

Vill du veta mer om vad vi kan göra för dig?