Skip to main content

Arbetsmiljö

Ledning av det samlade arbetsmiljöarbetet är en väsentlig del i projektets personsäkerhetsarbete. Våra medarbetare har stor erfarenhet från arbetsmiljöledning, byggledning BAS-P och BAS-U samt löpande arbetsmiljöarbete i medelstora och stora samhällsbyggnadsprojekt.

Vi stödjer våra kunder i deras arbetsmiljöarbete, ofta i rollen som byggarbetsmiljösamordnare (BAS-P och BAS-U), där vi hanterar projektets arbetsmiljöfrågor för beställarens räkning, både i planerings- och utförandeskedet.

I tunnel- och undermarksprojekt efterfrågas även vår kompetens inom brandskydd under byggtiden och räddningstjänstplanering inom ramen för arbetsmiljöarbetet.

Vi erbjuder också skräddarsydda utbildningar i arbetsmiljöfrågor.

Vill du veta mer om vad vi kan göra för dig?