Skip to main content

Brand- och Tunnelsäkerhet

En av Risktecs Projektlednings specialistkompetenser är brandsäkerhet i tunnlar- och undermarksanläggningar, infrastrukturprojekt och andra komplexa samhällsbyggnadsprojekt.

Vi tar fram säkerhetskoncept och utifrån beställarens önskemål så stödjer vi eller leder brandsäkerhetsarbetet i projektet. Ett säkerhetskoncept för tunnel kan hantera skyddssystem rörande trafiksäkerhetsaspekter, brandförlopp, explosioner från farliga godstransporter, utsläpp av farliga ämnen från farliga godstransporter, räddningstjänstens insatsmöjligheter, personsäkerhet och utrymning samt säkerhetsaspekter under tunnelbygget.

Risktec Projektledning arbetar i alla skeden av projektet från planering och projektering, genomförande och driftsättning. Våra projektledare och specialister fungerar som beställarens ombud i alla frågor som rör säkerheten, i projektets alla faser.

Risktec Projektledning medverkar till nya skyddslösningar som behövs för att möta morgondagens behov inom samhällsbyggnad. Vi utför utredningar och medverkar i forskningsuppdrag samt leder verifiering/provning av nya koncept och material.

Vill du veta mer om vad vi kan göra för dig?