Skip to main content

Kvalitetsledning

Kvalitet i projekt handlar om att kontinuerligt och proaktivt stötta organisationer i att säkerställa att projektprocesserna leder till ett konsekvent, spårbart och effektivt arbete för projekten i sitt arbete med planering, genomförande och uppföljning för att nå sina mål på slutprodukt och andra kravställningar.

Inom kvalitetsarbete ingår även till exempel granskningar av det egna projektets eller leverantörs kvalitetsdokument, framtagande av arbetssätt och verktyg inom kvalitetsområdet samt utbildningar och revisioner (både av projektet och leverantörer) inom kvalitetsområdet efter behov.

Risktec Projektledning bemannar sina kunders projekt i roller som kvalitetsledare, kvalitetssamordnare och kvalitetshandläggare där vi tar ett helhetsansvar för projektets kvalitetsplanering, kvalitetsäkring och kvalitetsstyrning.

Vill du veta mer om vad vi kan göra för dig?