Skip to main content

Successiv kalkylering / Osäkerhetsanalyser

Successiv kalkylering, även känt som osäkerhetsanalys är ett sätt att analysera möjliga tid och/eller kostnadsutfall för ett projekt, ett program eller en portfölj.

Metoden ger dig som projektledare en tydlig överblick och visar dig vilka risker eller osäkerheter som du behöver fokusera på för att nå dina projektmål inom din budget och dina tidsramar.

Du får även svar på frågor som ”Med hur många procent sannolikhet kommer vi hålla budget?” eller ”Vilka är de största bidragen till osäkerheten vi har i vårt projekt?”

Risktec Projektledning har lång erfarenhet av att planera och leda denna typ av analyser i flertalet miljardprojekt åt våra kunder.

Erfarenhet från kunder

  • Trafikverket

  • Stockholm Stad

  • Oskarshamns kraftgrupp

  • Riksdagsförvaltningen

  • Swedavia

  • Exploateringskontoret

Vill du veta mer om vad vi kan göra för dig?