Skip to main content

Riskhantering

Riskhantering i både små som stora projekt är ett centralt verktyg för att effektivt motverka att något oönskat inträffar samt öka sannolikheten för att positiva händelser (möjligheter) inträffar.

Projektriskhantering är ett systematiskt sätt att skydda ett projekts resurser så att uppsatta mål kan nås med ett minimum av störningar till lägsta möjliga negativa påverkan på projektmålen; tid, kostnad och kvalitet.

Arbetsmiljö- och miljöriskhantering är på samma sätt ett systematiskt sätt att skydda ett projekts resurser med avseende på att minimera möjlig negativ påverkan avseende person- och miljöskador samt skador på egendom.

Risktec Projektledning erbjuder ett helhetskoncept genom att ta fram-, implementera- och leda riskhanteringsprocesser i samtliga projektets faser. Vi har även erfarenhet av att både utveckla och förvalta redan etablerade verktyg och processer.

Exempel på kunder där Risktec Projektledning har eller bedriver riskhanteringsarbeten

  • Stockholm Vatten och Avfall

  • Swedavia

  • Trafikverket

  • Stockholm Stad, Exploateringskontoret

Vill du veta mer om vad vi kan göra för dig?