GetingmidjanGetingmidjan, järnvägen mellan Stockholm Central och Stockholms Södra byggdes i början av 50-talet och har nu uppnått sin tekniska livslängd. En omfattande renovering av hela sträckan genomförs därför. Några av åtgärderna är att järnvägsanläggningen uppgraderas till modern standard, tunnlar renoveras och markunderbyggnad stabiliseras. De mest spektakulära arbetena är när Söderströms- och Norrströmsbroarna byts ut.
Arbetena började 2015 och planeras pågå till och med 2021. Huvuddelen av arbetena utförs under 2018, 2019 och 2020 då järnvägstrafiken kommer att var avstängd under 8 veckor varje sommar. Under de tiderna kommer resenärerna att behöva åka pendeltåg söderut från Stockholm City till Stockholms Södra eller Flemingsberg, för attdärifrån fortsätta med fjärr- eller regionaltåg söderut.
När vi är klara kommer hela anläggningen att vara en modern järnväg dimensionerad för ytterligare 80 års livslängd.

Risktec Prjoktledning deltar med uppdrag inom
     • Kvalitetsledning i projektet
     • Projektriskhantering
     • Krisledningshantering
     • Säkerhetsskyddshantering
     • Brand- och tunnelsäkerhetsarbete

                               Återgiven med tillstånd från Trafikverket, enhet Grafisk form