Kvalitetsledning

Syftet med kvalitetsledningens arbete är att säkerställa att projektet uppfyller kraven som finns i projektets målsättning.

I arbete med kvalitetsledning är fokus på både projektledningens utförande och den produkt som projektet levererar. Vi bemannar våra kunders projekt i rollen som kvalitetsledare, där vi tar ett helhetsansvar för projektets kvalitetsplanering, kvalitetsäkring och kvalitetsstyrning.