Projektledning

I större och komplexa samhällsbyggnadsprojekt behöver projektledningen ofta en specifik ledning för det samlade arbetet inom ett visst teknikområde, som t ex risk, brand, tunnelsäkerhet, arbetsmiljö och/eller personsäkerhet.

Projektledare brand och personsäkerhet, risksamordnare, byggledare BAS-U är exempel på ledarroller som är projektets och beställarens ansvarige inom ledningskomponenten.

RiskTec Projektledning har inte bara specialister utan även ledare inom specialistkompetenserna. Våra projektledare och specialister kan ta ledarroller i projekt och fungera som beställarens ombud i alla frågor som rör specialistområdet, i projektets alla faser.

Exempel på uppdrag med kvalificerad riskhantering som medarbetare i RiskTec Projektledning är eller har varit med i med finns i rutan relaterade projekt nedan.