Projektriskhantering

Projektriskhantering handlar om att identifiera, analysera och hantera de risker som påverkar projektmålen. För att projektledningen ska kunna fatta bra beslut behövs systematisk projektriskhantering.

Alla projekt innehåller mål som tid, kostnad och utförandekvalitet. Alla risker som kan påverka dessa mål är viktiga att identifiera och åtgärda.

Större samhällsbyggnadsprojekt innebär ofta att det finns befintliga vägar, tunnlar, spårvägar eller annan infrastruktur som ska hållas tillgängliga för trafik. Eller så kan det vara ett projekt på en samhällsviktig anläggning för elkraft eller vattenförsörjning där det är viktigt att den dagliga driften fungerar utan störningar. Personsäkerheten för alla inblandade och utomstående under byggnadsprojektet är även mycket viktigt i samhällsbyggnadsprojekt. Risker som kan påverka tillgängligheten för trafiken eller den dagliga driften på samhällsviktiga anläggningar och personsäkerhet är eller viktiga att identifiera och ha kontroll på.

RiskTec Projektledning erbjuder en systematisk projektriskhanteringstjänst som stöd till projektledning i projektets alla faser, som planering och projektering, genomförandet och driftsättning.

Tjänsten Systematisk projektriskhantering kan med fördel kombineras med tjänsten Riskhantering - säkerhet för person, egendom och miljö. D v s en konsult från RiskTec Projektledning hanterar båda dessa tjänster i projektet.