Riskhantering – Säkerhet för person, egendom och miljö

Samhällsplanering och större komplexa samhällbyggnadsprojekt kräver kvalificerad riskhantering av risker som kan orsaka person-, egendoms- och miljöskador.

I större komplexa samhällbyggnadsprojekt behövs kvalificerad riskhantering för både den färdiga anläggning eller byggnaden och för byggnadsprocessen. Exempel på större komplexa samhällbyggnadsprojekt som behöver kvalificerad riskhantering är:

     • Tunnel - och undermarksanläggningar
     • Komplexa projekt med tät eller tredimensionella byggnader/anläggningar
     • Anläggningar, industrier och infrastruktur med hög risk för skador, egendom eller miljö

Vi tar fram säkerhetskoncept och utifrån beställarens önskemål så stödjer vi eller leder riskhanteringsarbetet i projektet. Beställarens ambitionsnivå och lagens krav och intentioner är viktiga i framtagandet av säkerhetskonceptet. Våra projektledare och specialister fungerar som beställarens ombud i alla frågor som rör riskhanteringen, i projektets alla faser.

Riskhanteringsarbetet innebär många gånger ett systematiskt arbete tillsammans med projektledning i alla faser som planering och projektering, genomförandet och driftsättningen.

Exempel på uppdrag med kvalificerad riskhantering som medarbetare i RiskTec Projektledning är eller har varit med i med finns i rutan relaterade projekt nedan.