Stockholms Framtida Avloppsrening (SFA)

Stockholm är en av Europas snabbast växande städer. 20 000 fler varje år ska duscha, borsta tänderna, gå på toaletten, diska och allt annat som ger avloppsvatten som behöver renas.

Kommunfullmäktige i Stockholms stad beslutade våren 2014 om att fördubbla kapaciteten i Henriksdals reningsverk som utvecklas till ett av världens mest moderna reningsverk.
Bromma reningsverk stängs därmed och en ny 14 km lång avloppstunnel byggs 30-90 meter under marken från Bromma till Henriksdal.

Projektet som helhet bedöms bli klart 2029. Projektet består av tre genomförandeprojekt med en total investering på ca 9 miljarder kronor.

RiskTec Projektlednings uppdrag omfattar
     • Tunnelsäkerhet
     • Brand- och personsäkerhet (såväl driftsatt anläggning samt under byggtiden)
     • Övergripande teknikstöd till projektledningen inom områdena
     • Kvalitet, miljö och arbetsmiljö