Våra tjänster - Professionell projektledning

RiskTec Projektledning AB är ett företag inom professionell projektledning. Vi erbjuder beställarstöd, teknikstöd och projektledning i samhällsbyggnadsprojekt inom kompetensområdena brand, risk, arbetsmiljö, miljö och kvalitet.