Skip to main content

Förvaltning för utbyggd tunnelbana

Stockholm håller på att bygga ut sin tunnelbana.

Region Stockholm ansvarar för utbyggnaden genom förvaltningen för utbyggd tunnelbana. I förvaltningens uppdrag ingår till exempel att projektera utbyggnaderna, ta fram järnvägsplaner och miljökonsekvensbeskrivningar innan byggstart samt vara byggherre och beställare under byggtiden. Region Stockholm handlar upp olika företag som utför byggarbetena på de olika delarna av nya tunnelbanan.

Förvaltningen har idag till uppgift att bygga ut Stockholms tunnelbana med 18 nya stationer och tre mil nya spår. Tunnelbanesträckningarna som byggs ut är; tunnelbana till Nacka-Söderort, tunnelbana till Arenastaden via Hagastaden, tunnelbana till Barkarby samt en ny fristående linje mellan Fridhemsplan och Älvsjö. Uppdraget innefattar också att bygga nya depåer samt leverera nya fordon.

I Risktec Projektlednings uppdrag för FUT ingår teknikstöd för brand- och personsäkerhet, kvalitetssamordning, projektriskhantering och arbetsmiljö under byggtiden.