Skip to main content

Getingmidjan

Getingmidjan, järnvägen mellan Stockholm Central och Stockholms Södra byggdes i början av 1950-talet. Under 2010-talet uppnådde sträckan sin tekniska livslängd och en omfattande renovering påbörjades. 

Några av åtgärderna var att järnvägsanläggningen uppgraderades till modern standard, tunnlar renoverades och markunderbyggnad stabiliserades. De mest spektakulära arbetena var när Söderströms- och Norrströmsbroarna byttes ut.

Arbetena började 2015 och pågick till och med 2021. Huvuddelen av arbetena utfördes under 2018, 2019 och 2020 då järnvägstrafiken var avstängd under 8 veckor varje sommar. Nu är hela anläggningen en modern järnväg dimensionerad för ytterligare 80 års livslängd.

I Risktec Projektlednings uppdrag för Getingmidjan ingick kvalitetsledning, projektriskhantering, krisledningshantering, säkerhetsskyddshantering samt brand- och tunnelsäkerhetsarbeten under projektets livslängd.

Bilder från projektet