Skip to main content

Stockholms framtida Avloppsrening

Stockholms avloppsrening behöver förnyas för att fungera i en stad som växer och samtidigt kunna leva upp till ökade miljökrav. Med ny effektiv teknik kommer man att kunna rena mer avloppsvatten samtidigt som det blir renare innan det släpps ut i Östersjön.

Stockholms framtida avloppsrening (SFA) är ett av Stockholm Vatten och Avfalls genom tiderna största projekt. Då Bromma reningsverk läggs ner kommer den nya 14 kilometer långa avloppstunneln som anläggs under Stockholm leda västerorts avloppsvatten från Bromma till Sicklaanläggningen. Sicklaanläggningen som är en del av Henriksdals reningsverk byggs ut för att klara den ökade mängden avloppsvatten, och avloppsvattnet leds därefter vidare i en befintlig tunnel till Henriksdals reningsverk. Henriksdals reningsverk uppgraderas till att bli ett av världens mest moderna, detta genom att membranteknik installeras som är ett nytt, förbättrat steg i reningsprocessen av avloppsvatten.

I Risktec Projektlednings uppdrag för SFA ingår tunnelsäkerhet, brand- och personsäkerhet (såväl driftsatt anläggning samt under byggtiden), övergripande teknikstöd till projektledningen samt kvalitet, miljö och arbetsmiljö.

Bilder från projektet