Citybanan

Citybanan är en 6 kilometer lång pendeltågstunnel under centrala Stockholm, med två nya stationer, Stockholm City och Stockholm Odenplan. När Citybanan färdigställdes år 2017 fördubblades spårkapaciteten i Stockholm. I Årsta byggdes även en 1,4 kilometer lång järnvägsbro.

På de två järnvägsspåren söder om Stockholm C gick tidigare cirka 550 tåg per dag varav 60 procent var pendeltåg. Med Citybanan fick pendeltågen två egna spår, vilket fördubblade kapaciteten och gjorde att tågen numera kan gå tätare och punktligare.

Personal från RiskTec Projektledning arbetade med
     • tunnelsäkerhet
     • brand- och personsäkerhet
     • arbetsmiljöledning