Förbifart Stockholm

Förbifart Stockholm kommer bli en motorväg med 6 filer mellan Häggvik i Sollentuna till Kungens Kurva. Sträckan är 21 km varav 18 km går i tunnel.

Förbifart Stockholm är ett av Sveriges genom tiderna största infrastrukturprojekt. Projektet började år 2006 och byggnationen har påbörjats 2015. Byggtiden beräknas till 10 år. Projektet bedöms kosta ca 30 miljarder kronor.

Den nya trafikleden kommer att förenkla vardagen och skapa möjligheter för fortsatt utveckling i en starkt växande region.

Medarbetare i RiskTec Projektledning har i detta projektet arbetat med:
          • Tunnelsäkerhet
          • Brand och personsäkerhet
          • Kvalitetsledning
          • Miljöledning
          • Arbetsmiljösamordning
          • BAS-P/BAS-U
          • Utrymning och krisövning