Mälarprojektet

Säkrare och mer tillgänglig sjöfart
genom Södertälje kanal och på Mälaren

Säkerheten och framkomligheten i farlederna genom Södertälje kanal och Mälaren måste förbättras. Därför kommer Södertälje kanal att breddas och muddras, slussen byggas om och förlängas och farlederna i Mälaren muddras.

Mälarprojektet i Södertälje syftar till att göra passagen genom Södertälje kanal och sluss säkrare samt tillgänglig för större fartyg. Farledens sidor spontas och leden muddras, så att kanalens hela bredd kan utnyttjas. Slussen som är nordens största byggs ut så den blir både längre och bredare.

Projektet är Sjöfartsverkets största på nästan ett sekel och första slussen som byggs på nästan lika länge. Arbetena påbörjades hösten 2016 och beräknas vara färdiga innan sommaren 2021. Projektet bedöms kosta drygt 2 miljarder kronor.

Medarbetare i RiskTec Projektledning har i detta projektet arbetat med:
     • Arbetsmiljöledning
     • Miljöledning