Norra Djurgårdsstaden

Norra Djurgårdsstaden är en ny miljöstadsdel och ett pågående stadsutvecklingsprojekt. Stadsdelen sträcker sig från Husarviken i norr, över hamnområdet, till Loudden i söder. Området ingår i stadsdelen Hjorthagen som är en del av Östermalm. Området är 236 hektar stort, motsvarande ett halvt Södermalm.

Stockholms stads investering i projektet är cirka fem miljarder. De första bostäderna började byggas 2011 och stadsutvecklingsprojektet kommer pågå i mer än 20 år till. Utvecklingen av Loudden ligger sist i planeringen.
Norra Djurgårdsstaden nås bl a via Norra länken. 2023 kommer Spårväg city att trafikera från Frihamnen till Ropsten.

RiskTec Projektledning medverkade i projektet med resurser inom riskhantering.