Nya Slussen

Nya Slussen är ett omfattande projekt som innebär att förnya Slussen och anslutande områden.

Projekt Slussen är Stockholms stads namn på dess projekt att riva den gamla Slussen och bygga en ny trafikplats och båtsluss i Slussenområdet mellan Gamla stan och Södermalm i Stockholm. I projektet ingår även en ny reglering av Mälarens vattennivåer för att förhindra framtida översvämningar. Ytor för biltrafik kommer att minskas medan trafiksäkerheten och framkomligheten för gående och cyklister ska förbättras avsevärt.

De större anläggningsarbetena startade 2016. Enligt stadens prognos i maj 2020 uppgår projektets totala investeringsutgift till 15,8 miljarder kronor. I summan ingår trafiklösningen med underliggande lokaler, två avtappningskanaler för Mälarens vatten, själva båtslussen och en ny bussterminal i Katarinaberget. För att kunna genomföra bygget upphandlar Stockholms stad under projekttiden omkring 25 större delentreprenader; huvuddelen av byggarbetena ska vara avslutade i slutet av år 2025.

RiskTec Projektledning stödjer Projektledningsorganisationen inom Stockholms Stad med
     • Samordning av projektrisker med avseende på
          • Tid
          • Ekonomi
          • Produktikvalitet
          • Arbetsmiljö/Säkerhet 3:e man
          • Miljö
          • Anseende
          • Skada 3:e mans egendom
          • Samhällsviktig infrastruktur

     • Teknisk sakkunnig brand, bland annat
          • Samordning av räddningstjänstfrågor
          • Stöd avseende riskhänsyn i samhällsplaneringen
          • Brand- och personsäkerhet
          • Tunnelsäkerhet