Ostlänken

Ostlänken är den första delen i ett framtida höghastighetsnät mellan Stockholm-Göteborg och Stockholm-Malmö.

Ostlänken omfattar drygt 15 mil ny dubbelspårig höghastighetsjärnväg mellan Järna och Linköping. Projektet beräknas kosta ca 35 miljarder kronor.

Med persontåg i hastigheter på upp till 320 kilometer i timmen skapas nya möjligheter för både människor och näringsliv. Successiv byggstart planeras från 2017, och 2028 är tanken att tågen ska börja rulla.

RiskTec Projektledning medverkar i projektet med resurser inom
      • Tunnelsäkerhet
      • Kvalitet
      • Arbetsmiljö
      • Riskhantering