Projekt

RiskTec Projektledning AB utför uppdrag i primärt infrastruktur- och stadsutvecklingsprojekt. Vår kompetens inom bl a tunnel och undermarksanläggningar är särskilt uppskattad. Till vänster finns korta beskrivningar och ett urval av de projekt våra konsulter arbetar i eller har arbetat i.