Väsjöprojektet

Sollentuna kommun och Sollentuna Energi & Miljö AB (SEOM) har tillsammans påbörjat utbyggnaden av Väsjön, ett nytt område som tillhör stadsdelen Edsberg i östra delen av Sollentuna.

Visionen för Väsjön är en småskalig, variationsrik och naturnära stadsmiljö med det aktiva livet i centrum.

I området kommer det att byggas circa 400 nya bostäder i form av villor, stadsradhus och flerbostadshus. Kommunen ansvar för försäljning av egen mark, utbyggnad av nya gator, parker, kajer och sjörestaurering i hela området. SEOM ansvarar för utbyggnaden av bland annat vatten, avlopp, el och fjärrvärme.

Den totala utbyggnaden kommer att ske successivt och beräknas var klar kring år 2040.

RiskTec Projektlednings uppdrag omfattar
     • Arbetsmiljö